Sunday, March 29, 2009

Õigekirja kordamine

Oranž, alliteratsioon(sõna alguskaashääliku kordus samas värsis v lauses), palett(kunstniku värvisegamislaud), paralleelne, baleriin(tantsija), ballaad(lüroeepiline teos), terrass, annulleerima(tühistama), karikatuur(pilkepilt, pilapilt), ballett(tants), pareerima(lööki tõrjuma), millennium(aastatuhat), elliptiline(ellipsikujuline), galerii(pikk käiguruum), grammofon(plaadimängija), kommenteerima(selgitama), laulmata, arest(vahistus), arahhi(üks i)s(maapähkel), sumadan(reisikohver), varrukas, barrikaad(kaitsetõke), komandant(Kindluse, garnisoni, ühiselamu komandant), karussell, komitee(ametiühing), perroon(raudteejaama platvorm), komandeering(lähetus), kolleeg(ametivend, kutsekaaslane, töökaaslane), korrektne(õige, veatu; laitmatu, viisakas, korralik), tänitama(Muretseb ja tänitab ), kommunikatsioon(suhtlemine), korrektor(kirja- ja trükivigade parandaja).

No comments: